EТ "БЕРОЛИНА - Христо МЕЧКАРОВ" е регистрирана в Благоевградски Окръжен Съд с решение Nr. 4954 от 04.07.1996 по  фирмено дело Nr. 305/1990. Фирмата е вписана в Регистър 6 под № 545, том 8/72, EФН 0109004353 и данъчен номер № 1010043197, БУЛСТАТ E 811035619.
ЕТ "БЕРОЛИНА - Христо МЕЧКАРОВ" е регистрирана към Министерство на Външните Работи на Република България под Nr. 405 от Списъка на фирмите, с които МВнР е сключило договор за извършване на официални преводи (т.н. "заклети преводачи"). Виж